Magyar Operációkutatás

Az operációkutatás, mint önálló kutatási terület a huszadik század második felében kezdett el rendkívül gyorsan fejlődni, számos részterület alakult ki. Magyar kutatók számos szép eredményt értek el az operációkutatás különböző területein, már a terület kialakulását megelőzően is fontos optimalizálási eredményeket értek el. Jelenleg Magyarországon a kutatók az operációkutatás számos részterületén folytatnak kutatásokat, több egyetemen operációkutatási tanszék alapult és ezeken a tanszékeken kívül is további tudományos műhelyek alakultak ki.

Jelenleg az operációkutatás megjelenik az oktatás területén is. Több a bolognai folyamat során kialakult képzésben (pl. programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus BSc, programtervező informatikus MSc) megjelentek az operációkutatás területéhez kapcsolódó tárgyak.