Könyvek

Könyvek és jegyzetek:

 • Pintér, J. D., Terlaky, T. (Eds.) (2019): Modeling and Optimization: Theory and Applications (MOPTA 2017) Springer Science + Business Media, New York
 • Fasano, G., Pintér, J. D. (Eds.) (2019):  Modeling and Optimization in Space Engineering – State of the Art and New Challenges. Springer Science + Business Media, New York
 • Fasano, G., Pintér, J. D. (Eds.) (2016): Space Engineering: Modeling and Optimization with Case Studies. Springer Science + Business Media, New York
 • Fasano, G., Pintér, J. D. (Eds.) (2015): Optimized Packings With Applications. Springer Science + Business Media, New York
 • Fasano, G., Pintér, J. D. (Eds.) (2013): Modeling and Optimization in Space Engineering. Springer Science + Business Media, New York
 • Prékopa András (1995): Stochastic Pogramming. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht / Boston / London, 1995.
 • Pintér János (1996): Global Optimization in Action. (Volume 6, Nonconvex Optimization and its Applications) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.
 • Terlaky Tamás, szerk. (1996): Interior Point Methods of Mathematical Programming. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.
 • Danyi Pál, Varró Zoltán (1997): Operációkutatás üzleti döntések megalapozásához. JPTE Kiadó, Pécs,
 • Újvári Miklós (1997): A szemidefinit programozás alkalmazásai a kombinatorikus optimalizálásban ELTE Kiadó.
 • Rapcsák Tamás (1997): Smooth Smooth Nonlinear Optimization in R^n, Series in Nonconvex Optimization and its Applications, Vol. 19, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London,
 • Barakonyi Károly (1998): Stratégiai döntések: Csapdák - Buktatók - Megoldások, Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi ErŐforrás Fejlesztési Intézete, Pécs.
 • Mayer János (1998): Stochastic Linear Programming Algorithms. Gordon and Breach Science Publishers / OPA, Amsterdam.
 • Simonovits András (1998): Matematikai módszerek a dinamikus közgazdaságtanb$ Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
 • Katona Tamás, Lengyel Imre szerk, (1999): Statisztikai ismerettár - fogalmak, képletek módszerek Excel és SPSS alkalmazásokkal, JATEPress, Szeged.
 • Komlósi Sándor- Szántai Tamás szerk. (1999): Új utak a magyar operációkutatásban: In memoriam Farkas Gyula, Dialóg Campus Kiadó, Pécs
 • Gáspár László-Temesi József (1999): Lineáris programozási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 • Zalai Erno (2000): Matematikai közgazdaságtan (A korszeru mikroökonómiai elemzés klasszikus és neoklasszikus szemléletu modelljei), KJK-Kerszöv, Budapest.
 • Bajalinov Erik, Imreh Balázs (2001): Operációkutatás, POLYGON, Szeged,
 • Komlósi Sándor (2001): Az optimalizáláselmélet alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs,
 • Monhor Davaadorzsín (2001): Valós lineáris algebra és lineáris programozás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 • Pintér János (2001): Computational Global Optimization in Nonlinear Systems, Lionheart Publishing, Atlanta,
 • Gáspár László-Temesi József (2002): Matematikai programozási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (5. kiadás)
 • Temesi József (2002): A döntéselmélet alapjai, Aula Kiadó, Budapest,
 • Bajalinov Erik (2003): Linear-Fractional Programming: Theory, Methods, Applications and Software, Kluwer Academic Publishers
 • I. Maros, Computational Techniques of the Simplex Method, Kluwer Academic Publishers, 325+xx pages, 2003.
 • Imreh Balázs, Imreh Csanád (2005): Kombinatorikus optimalizálás, Novodat Kiadó,
 • Tasnádi Attila (2006): Számítástudomány gazdaságinformatikusoknak, Aula Kiadó, Budapest
 • Komlósi Sándor (2006): Gazdaságmatematika I., Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs
 • Varga József-Varró Zoltán (2006): Gazdaságmatematika II., Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs
 • Pintér, János D. (2006): Global Optimization with Maple An Introduction with Illustrative Examples Published and distributed by Pintér Consulting Services Inc., Halifax, NS, Canada and Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., Waterloo, ON, Canada Š Pintér Consulting Services Inc.
 • Pintér, János D. szerk. (2006) : Global Optimization Scientific and Engineering Case Studies Series: Nonconvex Optimization and Its Applications, Vol. 85 Springer Science and Business Media, New York,
 • Vizvári Béla (2006): Egészértékű programozás, Typotex kiadó
 • P.G. Szabó, M.Cs. Markót, T. Csendes, E. Specht, L.G. Casado, and I. García (2007): New Approaches to Circle Packing in a Square - With Program Codes Springer, Berlin.
 • Temesi József-Varró Zoltán (2007): Operációkutatás, Aula Kiadó, Budapest.